PANELER
BOLLPLANSPANELER

Bekasport är ett unikt system för idrottsplatser. Nylofor 2D-paneler kombineras med specialstolpar med ljuddämpande clips i plast.
Nät till 2 m höjd: 200 x 50 mm och från 2 m höjd: 200 x 100 mm.
Höjder
Standardhöjder är 3, 4, 5 och 6 meter. Högre höjder på begäran.
Hög styvhet
Användningen av Nylofor 2D-superpaneler gör hela systemet mycket styvt och stabilt.
Låg inverkan på omgivningen
De ljuddämpande clipsen på Bekasportstolparna begränsar oljud då staketet träffas av exempelvis fotbollar.
Rostskydd
Paneler och stolpar varmförzinkas efter önskemål enligt DIN EN ISO 1461 – detta garanterar en längre livslängd – eller får därefter en högvärdig Betafence pulverbeläggning. Därvid sker i anslutning till förzinkningen en mekanisk förbehandling för en optimal yta. En grundning med epoxypulver garanterar bättre vidhäftning och optimal livslängd på beläggningen. Betafence pulverbeläggning med polyester rundar av väderleksskyddet optimalt.TYP 6/5/6

Våra Panelstängsel finns i ett flertal utförande, höjder och ytbehandlingar. Panelstängsel är ett utmärkt nät att använda då högre krav ställs på områdesskyddets säkerhet och utseende. Ahlgrens panelstängsel och Ahlgrens övriga grind-, el-, larm- och säkerhetsprodukter kan kombineras för att få ett områdesskydd som motsvarar uppsatta krav och önskemål.
  • Standardhöjder: 1030, 1230, 2030, 2230, och 2430 mm
  • Tråd: Vertikaltråd 5 mm, Horisontaltrådar 6,0 mm x 2 st.
  • Maska: 200 x 50 mm
  • Svetsat trådnät, Ahlgrensbeteckning Typ 6/5/6
TYP 8/6/8

Våra Panelstängsel finns i ett flertal utförande, höjder och ytbehandlingar. Panelstängsel är ett utmärkt nät att använda då högre krav ställs på områdesskyddets säkerhet och utseende. Ahlgrens Panelstängsel och Ahlgrens övriga grind-, el-, larm- och säkerhetsprodukter kan kombineras för att få ett områdesskydd som motsvarar uppsatta krav och önskemål.
  • Standardhöjder: 1030, 1230, 2030, 2230 och 2430 mm
  • Vertikaltråd 6 mm, Horisontaltrådar 8,0 mm x 2 st.
  • 200 x 50 mm
  • Svetsat trådnät, Ahlgrensbeteckning Typ 8/6/8
  • ca. 2500 mm
  • Varmförzinkning enl. EN ISO 1461 medelskikttjocklek min 55 my