STÄNGSEL
KLASSISKT FLÄTVERKSSTÄNGSEL

Klassiskt flätverksstängsel av högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar, stag, överliggare och grindar. Material rustat för barnstugor. Vid montage av barnstugestängsel ska man tänka på att montera nätet på insidan av stolparna och stagen på utsidan för att förhindra överklättring. Stängselstolpar levereras med nödvändiga detaljer såsom, plastlock, sträckskruv, nit och klammer. I standardutförande tillverkas allt stängselmaterial varmförzinkat, alternativt varmförzinkat och pulverlackerat i mörkgrönt (RAL 6005) eller olivgrönt (RAL 6013). Nät tillverkas som standard i höjderna 1000, 1200, och 1500 mm. Men kan även beställas i höjderna 600, 800 mm. Maskstorlek för barnstugestängsel är standard 40×40 mm men vid önskemål kan även maskvidd 50×50 mm användas som är standard för villastängsel. Plastat nät har en yttre tråddimension på 3,0 mm och kärntråd på 2,5 mm. Förzinkat stängsel har tråddimension 3,0 mm. Stolpar tillverkas som standard i dimension 40x40x1,5 mm. Överliggarrör & stag tillverkas som standard i dimension rund 44×1,5 mm. För att ytterligare förbättra stängslets utseende, styrka och stabilitet kan det kompletteras med överliggare. Stor vikt har lagts på funktion, design, montagevänlighet och krav på livslängd. Vårt stängsel uppfyller gällande regler och krav.